Wednesday, July 13, 2011

AS A VISITING PROFESSOR AT UNISZA


On 6th till 9th June 2011, I was at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) in Kuala Terengganu, fulfilling my first trip as a Visiting Professor at the Faculty of Business Management and Accounting of the university.
My four-day presence was filled with academic discourses and consultancies, viz. Teaching-Learning Discourse: Heart-to-Heart Method in Teaching-Learning Process on the first day; Graduate Discourse: Proposal Presentation on the second day; Writing Discourse: Integrity in Academic Writing - Free Riderism? on the third day; and Research Discourse: Islamic Research Methodology - Why and What on the fourth day. Academic consultancies with lecturers and graduate students were held in between the discourses.
Some of the participants of my last programme at UniSZA
The huge accommodation provided for me and family in UniSZA campus
I was appointed as a Visiting Professor of UniSZA since 1st May 2011 till 30th April 2012. I am expected to be at UniSZA two times more during the remaining duration.

Currently, I am also in my second term of my appointment as a Visiting Professor at Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia ending on 30th November 2011. Recently, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Medan Area (UMA) and Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) also appointed me as a Visiting Professor for a duration of between 6 to 12 months. My next trip to the four universities in Medan, Indonesia will take place between 24-29 July, InshaAllah.
During the last two years, in 2010 and 2011, I was also a Visiting Professor at Institut Islam Hadhari of Universiti Kebangsaan Malaysia, Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI) of Universiti Sains Islam Malaysia, Visiting Fellow of Oxford Centre for Islamic Studies in Oxford UK, and Visiting Scholar of Islamic Research and Training Insitute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB) in Jeddah, Saudi Arabia.
The appointments were really a bless from Allah SWT. Knowledge has been exchanged, networking has been built and academic activities were carried out for the sake of Allah SWT and Islam.
The smooth running of ISDEV under the management of ISDEV's younger echelon during my visit to these universities too, was a proof of the ability of these younger echelon to continue ISDEV's struggle even without me around.
The banner pertaining to my visit to and programmes at UniSZA
My name at the door of my office room at UniSZA
Acting Dean of the Faculty of Business Management and Accounting, Dr Ahmad Azrin Adnan chairing my talk
Lunch with some of the participants of my programme


Friday, July 08, 2011

SENI MENYAMPAIKAN HUJAH


RENCANA

Antara sains, sains sosial dan kalbu

Oleh MUHAMMAD SYUKRI SALLEH

KONGRES pertama Majlis Profesor Negara (MPN) pada 6 hingga 8 Julai agak menghiburkan. Selain dari berpeluang berjumpa teman-teman lama dan baru dari seluruh universiti di Malaysia, pembentangan dan wacananya boleh menjadi makanan fikiran yang agak menarik.

Misalnya, dalam Plenari I dan II yang masing-masing disampaikan oleh Pengerusi MPN Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakri Abdul Hamid dan Timbalan Pengerusi MPN Profesor Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin, ada sekurang-kurangnya empat perkara yang telah ditimbulkan.

Pertama, ahli-ahli MPN beraliran sains tabii perlu menggunakan kepakaran masing-masing seboleh-bolehnya untuk membantu negara mengatasi masalah yang berkaitan sains dan teknologi. Ini ditimbulkan oleh Profesor Zakri ketika menyampaikan ucapan bertajuk Ilmu Mentransformasikan Negara: Perspektif Sains, Teknologi dan Inovasi dalam Plenari I.

Kedua, dalam mentransformasikan negara, sains sosial tidak boleh diketepikan, malah jika sains tabii menjadi hardware, maka sains sosial pula adalah softwarenya. Ini dikemukakan oleh Profesor Shamsul Amri ketika menyampaikan ucapan yang diubahsuaikan sedikit dari tajuk asal Ilmu Mentransformasikan Negara: Perpektif Sains Kemanusiaan dalam Plenari II.

Ketiga, sains sosial diakui sangat penting berganding dengan tabii dalam mentransformasikan negara. Tetapi ia tidak boleh berganding secara perkotakan (compartmentalized). Sebaliknya kedua-duanya mesti bergabung dalam satu paradigma agar ia menjadi ilmu yang holistik. Ini disarankan oleh Naib Canselor Universiti Sains Malaysia, Tan Sri Profesor Dzulkifli Abdul Razak ketika memberi reaksi kepada intipati kedua-dua ucapan Plenari.

Keempat, ilmu transformasi perlu mengambil kira kalbu sebagai salah satu perkara penting dalam mentransformasikan negara. Jika sains dan teknologi menjadi hardware dan sains sosial menjadi software, maka kalbu perlu menjadi heartware agar dengan itu ilmu transformasi menjadi lebih lengkap. Ini dikemukakan oleh moderator Plenari II Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Selain daripada mengikuti hujah tentang keempat-empat perkara ini, saya juga cuba belajar bagaimana seni penghujahan mereka. Misalnya, sebagai profesor dalam bidang sains yang prihatin dengan masalah persekitaran, Profesor Zakri tentulah logiknya patut menonjolkan keperluan sains dan teknologi dalam mentransformasikan negara.

Begitulah juga dengan Profesor Shamsul Amri. Beliau seorang aktivis sains sosial yang aktif cuba menyedarkan khalayak akan betapa perlunya sains sosial dalam usaha mentransformasikan negara. Beliau kini sedang giat cuba menubuhkan Akademi Sains Sosial, seperti juga Akademi Sains yang sudah sedia ada.
Oleh kerana kedua-dua Profesor Zakri dan Profesor Shamsul Amri bercakap atas dasar kepakaran dan minat masing-masing, maka sekali lalu ia nampak terpisah dan mungkin bercanggah. Masing-masing nampak cuba memperjuangkan bidang masing-masing. Para profesor lain yang menyertai Kongres ini juga barangkali menyokong kedua mereka berdasarkan bidang masing-masing juga.

Namun begitu, Profesor Dzulkifli, walaupun dari bidang sains, cuba membina jambatan antara kedua-dua golongan itu. Beliau mengatakan bahawa gandingan antara sains tabii dan sains sosial tidak boleh dilakukan secara terpisah. Ia mesti bergabung dalam bentuk satu ilmu supaya ia menjadi lebih holistik. Saranan sebegini dibincangkan dengan terperinci dalam Syarahan Utama pada hari kedua Kongres oleh Profesor Dr. Nay Htun dengan tajuk Bridging the Natural Sciences and Social Sciences.

Saya pada mulanya menjangka isu ilmu transformasi ini sudah cukup dengan menggabungkan kedua-dua ilmu sains tabii dan sains sosial ini dalam satu paradigma. Tetapi jangkaan saya itu ternyata meleset.
Ketika menutup Plenari II, Profesor Muhammad Kamal sebagai moderator menimbulkan satu lagi dimensi ilmu yang perlu ada dalam mentransformasikan negara. Ilmu tersebut ialah ilmu kalbu. Baginya tidak cukup sekiranya ilmu transformasi ini hanya mempunyai hardware dan software sahaja. Ia juga memerlukan heartware, kesedaran terhadap peranan hati.

Yang menarik bagi saya sebenarnya bukan sahaja isi hujahnya, tetapi juga bagaimana beliau menyampaikan hujah. Saya yakin beliau menyedari akan kepelbagaian fikiran para profesor dalam Kongres ini, ada yang suka kepada agama dan ada juga yang tidak suka.

Dalam keadaan sedemikian, Profesor Muhammad Kamal memulakan hujah dengan membaca petikan daripada Francis Fukuyama, seorang pemikir yang terkenal melalui bukunya, The End of History. Kemudian beliau membaca petikan tulisan Profesor Shamsul Amri sendiri yang juga menyarankan tentang perlunya nilai-nilai yang baik dalam mentransformasikan sosial.

Setelah mempunyai asas hujah yang kuat begini, barulah beliau menyampaikan tentang kalbu. Ertinya beliau menyampaikan hujah tentang kalbu yang kena mengena dengan agama setelah mengasaskan dahulu justifikasi keperluannya berlandaskan hujah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang tidak menggunakan perspektif agama, terutama hujah penyampai Plenari itu sendiri.

Bukan itu sahaja. Beliau juga menyampaikan hujah dengan lembut dan tawaduk. Saya tahu Profesor Muhammad Kamal berpegang kepada hakikat bahawa kalbu mestilah menjadi tunjang kepada ilmu transformasi. Namun begitu beliau dengan penuh kompromi mengatakan tidak mengapa jika ilmu kalbu ini diletak bersama dengan ilmu sains tabii dan sains sosial dalam satu kotak, atau dianggap sebagai ilmu tambahan kepada ilmu sains tabii dan ilmu sains sosial ini.

Hujah Profesor Muhammad Kamal ini sama ada secara langsung atau tidak diperkuatkan lagi dengan hujah Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menyampaikan Syarahan Perdana bertajuk Mentransformasi Negara Melangkaui 2020 pada sebelah petangnya.

Tun Mahathir berkali-kali menekankan bahawa selepas negara menjadi maju, persoalan moral mesti ditekankan sungguh-sungguh agar kemajuan tidak mewujudkan nilai-nilai yang tidak baik sebagaimana telah banyak muncul sekarang. Moral itu pastinya berkait rapat dengan kalbu yang ditimbulkan Profesor Muhammad Kamal.

Apa yang saya kurang faham ialah kenapa baru sekarang Tun Mahathir menekankan tentang moral, setelah Wawasan 2020 itu sendiri mula melahirkan nilai-nilai yang tidak baik dan tidak bermoral. Kenapa beliau tidak menekankan sekali gus tentang persoalan moral dan nilai-nilai baik ini ketika beliau memperkenalkan Wawasan 2020 dahulu lagi?

Saya bagaimanapun bersyukur kerana arkitek Wawasan 2020 itu sendiri menyedari hakikat ini sekarang. Beliau telah menyuarakannya dengan jelas agar Wawasan 2020 tidak terus menghakis moral dan nilai-nilai baik. Dalam hujah-hujah yang cukup meyakin dan menghiburkan, Tun Mahathir telah mempamerkan kesedaran yang sungguh-sungguh tentang kesan Wawasan 2020 dan cuba memperbaikinya mengikut kapasiti yang ada padanya sekarang.

Ringkasnya, saya bukan sahaja mendapat beberapa ilmu baru daripada Kongres Profesor Negara ini, tetapi juga belajar tentang seni menyampaikan hujah, terutamanya dari Profesor Muhammad Kamal. Tanpa seni berhujah, walau bagaimana baik sekali pun pemikiran yang kita kemukakan, sukar orang menerimanya. Itulah yang saya sering hadapi dan cuba terus belajar. Cuma saya cukup berharap apa yang saya pelajari di Kongres Profesor Negara ini bukanlah merupakan jimnastik dan makanan akal semata-mata. Ia juga akan diikuti dengan praktis oleh semua yang bertanggungjawab.

PROFESOR DR. MUHAMMAD SYUKRI SALLEH ialah Pengarah, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia.

Monday, July 04, 2011

AN INTRO TO FREE-RIDERISM


http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0704&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_08.htm&arc=hive

4 Julai 2011 / 2 Syaaban 1432

RENCANA

Sindrom 'boncengan gratis' dalam dunia akademik

Oleh PROF. DR. MUHAMMAD SYUKRI SALLEH

PADA 6 hingga 8 Julai ini, Majlis Profesor Negara buat pertama kalinya akan mengadakan Kongres bagi membincangkan kaedah mentransformasikan negara. Jika kesemua profesor di Malaysia hadir, jumlahnya adalah sekitar 1,600 orang.

Sebagai intelegensia akademia yang pastinya mempunyai pemikiran yang besar-besar dalam bidang masing-masing, profesor-profesor tersebut dijangka akan membincangkan isu-isu menarik dengan analisis mendalam.

Kalaulah di celah-celah pemikiran besar dan analisis yang mendalam itu dapat diselitkan perbincangan tentang masalah dalaman dunia akademik mereka sendiri dan kemudiannya sampai kepada cara penyelesaiannya, tentulah ia lebih bermakna lagi.

Salah satu masalah yang jelas semakin berleluasa dalam dunia akademik di Malaysia sekarang tetapi tidak begitu menarik perhatian sebahagian besar orang akademik ialah masalah yang saya panggil boncengan gratis (free-riderism).

Boncengan di sini bermaksud menumpang, manakala gratis bermaksud percuma. Boncengan gratis oleh itu bermaksud menumpang dengan percuma. Secara lebih khusus, ia bermaksud menumpangkan nama dalam sesuatu hasil kerja akademik, terutamanya dalam penyelidikan dan penerbitan tanpa 'membayarnya' dengan apa-apa sumbangan yang sewajarnya.

Misalnya seseorang akademik meletakkan namanya dalam satu hasil dokumentasi penyelidikan, atau dalam satu penulisan, atau dalam satu penerbitan, walau pun sebenarnya beliau tidak menyumbang apa-apa.
Kalau pun mereka dikatakan menyumbang, sumbangannya itu hanyalah dalam bentuk routine performance, umpamanya dengan hanya sedikit sebanyak mengumpul data, atau hanya dengan memberi idea, atau hanya dengan menyunting, atau hanya dengan menguruskan pentadbiran, atau hanya dengan menguruskan hal-ehwal yang tidak melibatkan penulisan.

Ringkasnya, mereka hanya menyumbang secara pasif dalam bentuk yang sememangnya telah menjadi tugas asas mereka, tetapi mereka tidak menyumbang dalam bentuk penulisan dokumentasi atau penerbitan tersebut.

Sumbangan sedemikian tidak cukup untuk melayakkan seseorang akademik meletakkan namanya dalam sesebuah hasil dokumentasi atau penerbitan akademik. Konvension kepengarangan menetapkan sekurang-kurangnya tujuh syarat bagi melayakkan seseorang itu meletakkan namanya dalam hasil dokumentasi atau penerbitan akademik tersebut.

Pertama, kesemua mereka perlu terlibat secara aktif dalam menjana keaslian idea penulisan tersebut. Kedua, mereka perlu terlibat secara aktif dalam membina reka bentuk dan penulisannya.

Ketiga, mereka perlu bertanggungjawab dalam pengamatan dan pengumpulan data. Keempat, mereka perlu memainkan peranan kepimpinan mengikut kapasiti masing-masing dalam pelaksanaan kajian yang dijadikan asas penulisan tersebut.

Kelima, mereka perlu terlibat sepenuhnya dalam proses menulis dengan bukan sahaja menulis draf manuskrip tetapi juga mengulang kaji dan menyemak manuskrip tersebut.

Keenam, mereka perlu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas manuskrip akhir. Dan ketujuh, mereka perlu mampu mempertahankan penerbitan tersebut mengikut disiplin profesional masing-masing.

Ketujuh-tujuh syarat ini walau bagaimanapun tidak semua dipenuhi oleh kesemua ahli akademik masa kini. Cuba lihat contoh-contoh yang benar-benar terjadi.

Pertama, seorang pelajar PhD mengadu kepada saya bahawa penyelia bersamanya tiba-tiba meminta beliau memasukkan nama penyelia bersama tersebut dalam kertas kerja yang akan dibentangkannya di satu persidangan di Langkawi. 

Pelajar tersebut terkejut besar kerana penyelia bersama itu sedikit pun tidak mengetahui sebelumnya tentang kertas kerja tersebut, apatah lagi menyumbang apa-apa, sedangkan penyelia utamanya walau pun banyak memberi idea dan membimbingnya, tidak pernah pula meminta beliau melakukan demikian. 

Apabila hal ini disuarakan, penyelia bersama itu memberi jawapan yang sangat mudah. Katanya, penyelia utamanya sudah menjadi profesor, sedangkan beliau sedang berusaha mengumpul poin untuk memohon jawatan profesor.

Kedua, seorang yang berhasrat menjadi profesor menceritakan kepada saya bahawa beliau sedang merancang untuk memohon jawatan profesor apabila pelajar-pelajar siswazahnya menghasilkan beberapa penulisan lagi. Dengan gembira beliau menyatakan bahawa terdapat pelajarnya yang berkebolehan dan prolifik dalam penulisan. 

Dalam jangka masa terdekat, beliau yakin beliau sudah cukup bahan tulisannya untuk memohon jawatan profesor tersebut. Saya kehairanan kenapa pelajarnya yang berkebolehan dan prolifik, tetapi tanpa segan silu beliau pula yang merasakan layak memohon jawatan profesor. 

Jawapannya senang. Dalam penulisan pelajar-pelajarnya itu, beliau akan menaruhkan namanya sekali dan mendapat kredit sewajarnya.

Ketiga, seorang teman mengadu kepada saya bahawa kawannya yang sama-sama membuat penyelidikan dan kemudian sama-sama menulis sebuah artikel akademik, tiba-tiba meletakkan nama suaminya sebagai salah seorang daripada penulis artikel tersebut. Bila ditanya kenapa, kawan itu berterus terang mengatakan untuk menolong suaminya agar sama-sama mengumpul kelayakan untuk kenaikan pangkat. 

Teman saya itu akhirnya memberi dua pilihan, sama ada tidak memasukkan nama suaminya, atau memasukkan nama suaminya tetapi membuang namanya. Saya kurang pasti pilihan mana yang dipilih. Yang jelas kemudiannya, hubungan peribadi antara mereka sudah terjejas.

Keempat, seorang pensyarah muda yang baru menyelesaikan PhD bertanya kepada saya dalam satu bengkel penulisan, apakah betul bahawa hak cipta tesisnya adalah hak cipta penyelianya. Pensyarah muda tersebut menceritakan bahawa penyelianyalah yang mengatakan demikian. Penyelia tersebut memberi peringatan agar mendapatkan kebenarannya terlebih dahulu apabila mahu menulis berkaitan tesis tersebut. Kemudian, dalam apa jua penulisan yang dihasilkan pensyarah muda ini, nama penyelia tersebut mestilah dicatatkan.

Kelima, para pensyarah sebuah universiti yang agak baru, dalam satu wacana penulisan menyifatkan saya sebagai mempunyai pendirian yang berbeza kerana tidak bersetuju dengan boncengan gratis, sedangkan ramai ahli akademik yang datang ke universiti tersebut menasihatkan mereka menggunakan bahan dan penulisan pelajar sebaik mungkin untuk meletakkan nama mereka bersama. 

Mereka cukup gusar dengan pendirian saya, sehingga memohon pendapat sama ada berdosa atau tidak jika melakukan sebagaimana saranan ahli-ahli akademik lain itu. 

Salah seorang daripada mereka cukup sayang dan terhutang budi kepada bekas penyelia PhDnya, hingga beliau merasakan dalam apa jua tulisannya, beliau harus meletakkan nama penyelianya bersama, walau pun tidak semestinya diketahui oleh penyelia tersebut.

Keenam, pernah dalam satu persidangan antarabangsa yang kami anjurkan tahun lepas, seorang pensyarah agak gelabah kerana teman-temannya tidak datang sedangkan nama mereka tercatat sebagai ahli kumpulan yang menulis kertas kerja bersamanya. 

Kumpulan dengan ahli-ahlinya yang sama ini telah cuba membentangkan tiga kertas kerja, dengan hanya menukarkan nama penulis pertama sahaja. 

Pensyarah tersebut gelabah kerana beliau hanya mengetahui tentang kertas kerja yang beliau menjadi penulis pertama sahaja, sedangkan kertas kerja kedua dan ketiga tidak begitu diketahuinya walau pun namanya diletakkan sebagai penulis dalam kedua-dua kertas kerja tersebut. 

Puncanya kerana yang benar-benar menulis kertas kerja tersebut ialah penulis pertamanya sahaja, sedangkan ahli-ahli yang lain hanyalah menumpangkan namanya, hanya kerana mereka adalah ahli-ahli kumpulan penyelidikan yang sama.

Contoh-contoh boncengan gratis ini merupakan refleksi akan betapa sudah mula tidak beretikanya sesetengah orang akademik di Malaysia sekarang. Masalah etika sedemikian juga berlaku dalam persidangan-persidangan.

Misalnya, dalam satu persidangan di Australia beberapa tahun yang lepas, ada seorang pensyarah Malaysia yang membentangkan kertaskerja pada hari pertama, manakala penulis bersamanya belum tiba lagi dari Malaysia. Namun begitu, walaupun penulis bersama ini tiba keesokannya, beliau tidak hadir ke persidangan tersebut. 

Sepanjang persidangan itu berlangsung hingga ke hari akhirnya, beliau sememangnya tidak hadir langsung. Saya mendapat tahu dari teman-temannya bahawa ketika Persidangan berehat selama satu hari, beliau bersama teman-temannya berjalan-jalan melihat Australia.

Beginilah antara senario integriti sesetengah orang akademik di Malaysia sekarang. Sebahagiannya tidak mustahil telah pun menjadi profesor. Bolehkah mereka mentransformasikan negara?
 
Penulis ialah Pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia